Rekomendacje
PDF Drukuj
Certyfikaty:
 • International Register of Certified Auditors, Londyn, Information Security Management Systems Auditor(audytor bezpiecze?stwa systemów informacyjnych zgodnie z norm? BS ISO/IEC 27001);
 • International Register of Certified Auditors, ISOQAR Warszawa -Information Security Management Systems Auditor (audytor bezpiecze?stwa systemów informacyjnych zgodnie z norm? BS ISO/IEC 27001) Warszawa ;
 • Po?wiadczenia bezpiecze?stwa upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych, stanowi?cych tajemnic? pa?stwow? i s?u?bow?.
Pracownicy firmy wdra?ali lub uczestniczyli we wdra?aniu:
 • Polityki Bezpiecze?stwa Informacji;
 • Systemu ochrony Danych Osobowych;
 • Systemu ochrony Tajemnicy Przedsi?biorstwa;
 • Polityki bezpiecze?stwa teleinformatycznego;
 • Dokumentacji ochrony Informacji Niejawnych;
 • Systemu Zarzadzania Bezpiecze?stwem Informacji wg wymaga? ISO.( 27001)

W firmach - w zakrsie:

 • PKN ORLEN S.A. - tajemnica przedsi?biorstwa, ochrona danych osobowych, bezpiecze?stwo IT
 • Spó?ki grupy Kapita?owej PKN ORLEN S.A w tym
 • Orlen Ochrona Sp.z.o.o. - tajemnica przedsiebiorstwa
 • Orlen Oil - tajemnica przedsiebiorstwa, dane osobowe
 • Orlen Gaz - tajemnica przedsi?biorstwa, dane osobowe
 • Trzebinia S.A. - tajemnica przedsiebiorstwa, dane osobowe
 • Anwil S.A. - tajemnica przedsiebiorstwa, dane osobowe
 • Orlen Asfalt S.A. - tajemnica przedsi?biorstwa, dane osobowe
 • Jedlicze S.A - tajemnica przedsiebiorstwa, dane osobowe
 • Orlen Projekt S.A. - tajemnica przedsiebiorstwa, dane osobowe
  oraz
 • Koksownia Przyja?? Sp.z.o.o. - tajemnica przedsi?biorstwa, ochrona danych osobowych, bezp. IT
 • Sport Medica S.A. (NZOZ Carolina) - ochrona danych osobowych
 • Centrum Medyczne MAVIT Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych
 • Matic Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych
 • Agtes Sp.z.o.o - ochrona danych osobowych, tajemnica przedsi?biorstwa
 • Grupowa Oczyszczalnia ?cieków ?ód? - ochrona danych osobowych
 • Endoterapia Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych
 • Endoterapia PFG Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • Polska Fundacja Gastroenterologii - ochrona danych osobowych;
 • Enel-Med S.A. - ochrona danych osobowych
 • Eko-Park S.A. - ochrona danych osobowych, tajemnica przedsi?biorstwa;
 • Instytut Techniki Budowlanej - ochrona danych osobowych;
 • Jerzy Petz Mediq Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • Ars Reumatica Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • Apart Hotele Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • Mazurkas Hotel Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • Mazurkas Travel Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • BusinessMan Fun Club Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • Hanza Brokers Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych
 • Dolcan S.A. - ochrona danych osobowych, tajemnica przedsi?biorstwa
 • Olympus Polska Sp.z.o.o. ochrona danych osobowych.


 
Projekt i wykonanie Kompan.pl© Informacje Chronione 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone