Szkolenia PDF Drukuj

1. Szkolenia wdrożeniowe:

W ramach wdrożanych systemów bezpieczeństwa dla każdej z grup informacji chronionych prowadzimy specjalistyczne szkolenia.

Szkolenia organizowane sa w siedzibach klientów/zleceniodawców i oparte są na obowiązujących odnośnych aktach prawnych oraz opracowanej dla firmy dokumentacji.

Zakres i plan szkolenia każdorazowo jest uzgadniany z klientem i jest uzależniony od liczby pracowników zaangażowanych w eksploatację systemu.

2. Szkolenia specjalistyczne dedykowane dla firm - w siedzibie zleceniodawcy:

- Rodzaje tajemnic prawnie chronionych- klasyfikacja informacji - aspekty prawne; - Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa;
- Ochrona Danych Osobowych;
- Ochrona Informacji Niejawnych.


3. Bezpieczeństwo teleinformatyczne - konieczny zakres dla przedsibiorstw w tym istnienia i stosowania procedur dotycząceych m.in.:
- użytkowania poczty elektronicznej;
- zasady czystego biurka;
- kontroli dostępu;
- korzystania z internetu oraz usług sieciowych;
- dostępu do aplikacji biznesowych;
- użytkowania komputerów przenośnych;
- pracy na odległość;
- instalacji ogólnodostepnego opraogramowania;
- kopii zapasowych.

4. Ochrona informacji a życie – studium przypadku.

 
Projekt i wykonanie Kompan.pl© Informacje Chronione 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone