O firmie
PDF Drukuj

Konkurencyjny charakter współczesnej gospodarki rynkowej sprawia, że sfera ochrony informacji nabiera strategicznego znaczenia, nie tylko w ramach współpracy miedzynarodowej, ale również na płaszczyżnie przedsiębiorczości państwowej i prywatnej.
Specjalizujemy się w zagadnieniach ochrony wszelkich grup informacji chronionych działając w ramach obowiązującego prawa oraz międzynarodowych standardów
Przedmiotem działalności jest badanie zgodności działania danej jednostki organizacyjnej z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony informacji w niej przetwarzanych, oraz zabezpieczenie interesów pracodawcy w tym zakresie.

Misja

Jesteśmy po to aby:
- pomóc firmom chronić zasoby informacyjne;
- uświadomić pracowników o konieczności ich ochrony;
- tworzyć i dopasowywać istniejące uregulowania administracyjne w celu maksymalnej
  ochrony interesów pracodawcy.

Aby to osiągnąć wdrażamy mi.in. Systemy :

- Ochrona Danych Osobowych (w tym przygotowanie do kontroli GIODO);
- Tajemnica Przedsiębiorstwa;
- Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji wg standardu ISO 27001;
- Informacje Niejawne


 
Projekt i wykonanie Kompan.pl© Informacje Chronione 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone