Oferta
PDF Drukuj

Zakres działalności:

1. Audyty wstępne pozwalające określić istniejący stan zabezpieczeń w sferze ochrony
    informacji, bezpieczeństwa fizycznego oraz zgodności posiadanych systemów
    bezpieczeństwa z miedzynarodowymi standardami.

2. Opracowujemy systemy zarządzania dla poszczególnych grup informacji chronionych.

3. Wdrażamy opracowane wcześniej systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
    w zakresie:

- tajemnicy przedsiębiorstwa, (system oparty na zapisach ustawy o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji);

- ochrony danych osobowych,(system oparty na ustawie o ochronie danych osobowych); 

- informacji niejawnych, (wg wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych).

4. Opracowujemy Politykę Bezpieczeństwa Teleinformatycznego wraz z dokumenatmi
    powiązanymi - procedury.


5. Opracowujemy Politykę Bezpieczeństwa Informacji - dokumentacja nadrzedna.

6. Oferujemy pomoc i doradztwo w procesie wdrażania SZBI wg wymagań
    miedzynarodowego standardu ISO 27001.

7. Szkolenia w zakresie wdrożonych systemów.

 
Projekt i wykonanie Kompan.pl© Informacje Chronione 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone