Rekomendacje
PDF Drukuj
Certyfikaty:
 • International Register of Certified Auditors, Londyn, Information Security Management Systems Auditor(audytor bezpieczeństwa systemów informacyjnych zgodnie z normą BS ISO/IEC 27001);
 • International Register of Certified Auditors, ISOQAR Warszawa -Information Security Management Systems Auditor (audytor bezpieczeństwa systemów informacyjnych zgodnie z normą BS ISO/IEC 27001) Warszawa ;
 • Poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową i służbową.
Pracownicy firmy wdrażali lub uczestniczyli we wdrażaniu:
 • Polityki Bezpieczeństwa Informacji;
 • Systemu ochrony Danych Osobowych;
 • Systemu ochrony Tajemnicy Przedsiębiorstwa;
 • Polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • Dokumentacji ochrony Informacji Niejawnych;
 • Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań ISO.( 27001)

W firmach - w zakrsie:

 • PKN ORLEN S.A. - tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo IT
 • Spółki grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A w tym
 • Orlen Ochrona Sp.z.o.o. - tajemnica przedsiebiorstwa
 • Orlen Oil - tajemnica przedsiebiorstwa, dane osobowe
 • Orlen Gaz - tajemnica przedsiębiorstwa, dane osobowe
 • Trzebinia S.A. - tajemnica przedsiebiorstwa, dane osobowe
 • Anwil S.A. - tajemnica przedsiebiorstwa, dane osobowe
 • Orlen Asfalt S.A. - tajemnica przedsiębiorstwa, dane osobowe
 • Jedlicze S.A - tajemnica przedsiebiorstwa, dane osobowe
 • Orlen Projekt S.A. - tajemnica przedsiebiorstwa, dane osobowe
  oraz
 • Koksownia Przyjażń Sp.z.o.o. - tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona danych osobowych, bezp. IT
 • Sport Medica S.A. (NZOZ Carolina) - ochrona danych osobowych
 • Centrum Medyczne MAVIT Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych
 • Matic Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych
 • Agtes Sp.z.o.o - ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa
 • Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódź - ochrona danych osobowych
 • Endoterapia Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych
 • Endoterapia PFG Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • Polska Fundacja Gastroenterologii - ochrona danych osobowych;
 • Enel-Med S.A. - ochrona danych osobowych
 • Eko-Park S.A. - ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa;
 • Instytut Techniki Budowlanej - ochrona danych osobowych;
 • Jerzy Petz Mediq Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • Ars Reumatica Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • Apart Hotele Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • Mazurkas Hotel Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • Mazurkas Travel Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • BusinessMan Fun Club Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych;
 • Hanza Brokers Sp.z.o.o. - ochrona danych osobowych
 • Dolcan S.A. - ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa
 • Olympus Polska Sp.z.o.o. ochrona danych osobowych.


 
Projekt i wykonanie Kompan.pl© Informacje Chronione 2018, Wszystkie prawa zastrzeżone