Tworzymy, wdrażamy i nadzorujemy realizację Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych opartych na przepisach RODO dla Firm z wielu branż

RODO – czym jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych?

2018-05-22 15:01:17 || czym-jest-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-osobowych

RODO


RODO jest skrótem używanym do określenia Rozporządzenia 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zbiorem wytycznych, mających na celu umocnienie i ugruntowanie praw obywateli UE w zakresie ochrony ich danych osobowych.

Wytyczne RODO nabierają szczególnego znaczenia w erze społeczeństwa cyfrowego oraz mają na celu uproszczenie i ujednolicenie zasad dla wszystkich Administratorów, prowadzących działalność, opartą w dużej mierze na przetwarzaniu danych osobowych, na rynku wspólnotowym.

Nadrzędnym celem RODO jest jednak ujednolicenie, wzmocnienie i ugruntowanie praw podmiotu danych (czyli osób, których dane dotyczą), w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zapewnienie, żeby dane osobowe były:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie oraz w sposób przejrzysty dla podmiotu danych,

  • zbierane w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach,

  • zbierane i przetwarzane w ograniczonym zakresie i czasie, niezbędnym do zrealizowania ww. celów,

  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

  • przechowywane z zachowaniem należytego bezpieczeństwa, w formie uniemożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą.

Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE będzie w Polsce w pełni obowiązywać od dnia 25 maja 2018 roku.