Tworzymy, wdrażamy i nadzorujemy realizację Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych opartych na przepisach RODO dla Firm z wielu branż

RODO w kontekście biznesowym. Obowiązek generujący dodatkowe koszty czy wyzwanie stwarzające nowe szanse i możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści?

2018-05-22 15:19:57 || rodo-w-kontekscie-biznesowym

RODO


Wytyczne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli w skrócie RODO, wchodzą w życie od dnia 25 maja 2018 roku i od tej daty zaczną być w Polsce

w pełni stosowane.


W związku z tym, wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe prędzej czy później będą musiały się z RODO zmierzyć, ponieważ konsekwencje zaniedbań w sferze ochrony danych osobowych będą bardzo wymierne, przede wszystkim w aspekcie finansowym.


Już na samym etapie planowania wdrożenia wytycznych RODO, jako szeroko rozumianej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Organizacji, należy zadać pytanie – czy RODO będzie dla mojej Firmy tylko przykrym obowiązkiem, generującym dodatkowe koszty, czy może wyzwaniem, którego podjęcie stworzy dla Firmy nowe szanse i pozwoli osiągnąć wymierne korzyści, również w kontekście biznesowym?


Dostosowanie istniejących w Firmie procedur ochrony danych osobowych do wytycznych RODO oraz ich wdrożenie, stanowi realny wysiłek zarówno w aspekcie ludzkim, jak i finansowym.

Jeżeli będziemy traktować RODO tylko i wyłącznie jako zło konieczne, to oczywistym jest, że w kontekście biznesowym, będzie to dla Firmy obowiązek, generujący dodatkowe koszty.


Wytyczne RODO wymagają jednak wdrożenia pewnych procesów, które umiejętnie wykorzystane i stosowane, mogą przyczynić się do osiągnięcia wymiernych korzyści biznesowych, za pomocą nowych strategii, związanych z zarządzaniem przetwarzaniem danych osobowych oraz relacjami z osobami, których te dane dotyczą.


Wspomniane procesy mogą stanowić solidne podwaliny, na których budowane będą, w zależności od branży, w której działa Firma, długofalowe relacje z Klientami, Konsumentami lub Użytkownikami, oparte na wzajemnym zaufaniu oraz skutkujące zwiększeniem lojalności tych ostatnich.


Klient, Konsument bądź Użytkownik, który rozumie w jaki sposób oraz w jakim celu są wykorzystywane jego dane osobowe, wie jakie prawa mu przysługują z tego tytułu, ma poczucie, że w realny sposób może mieć wpływ na to, co się dzieje z jego danymi, czego skutkiem może być większe otwarcie na proponowany mu przez Firmę produkt lub usługę.


Podsumowując, dobrze zinterpretowane, wdrożone oraz stosowane wytyczne RODO mogą pomóc osiągnąć wymiernie korzyści w relacji Firma – Klient oraz zbudować długofalowe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu ochrony prywatności.