Tworzymy, wdrażamy i nadzorujemy realizację Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych opartych na przepisach RODO dla Firm z wielu branż

Polityka prywatności

informacjechronione.pl

W Infosec Remigiusz Przybytniowski dane osobowe klientów i pracowników podlegają ochronie.
Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności podmiotów danych, dlatego zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną na stronie internetowej.

Infosec Remigiusz Przybytniowski deklaruje ochronę prywatności każdego klienta. Wszelkie informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa lub związane z Państwa wizytą w serwisie będą wykorzystywane przede wszystkim w celu właściwej obsługi Państwa wizyty oraz zgłoszeń, jak również w celu wprowadzenia usprawnień w korzystaniu ze strony pod adresem www.informacjechronione.pl.

Dane gromadzone w serwisie internetowym www.informacjechronione.pl  mają postać:

  • dobrowolnie wprowadzanych przez użytkownika danych w panelu rejestracyjnym (dane osobowe, firmowe konieczne do wystawienia faktury, dotyczące umów pomiędzy użytkownikiem a Infosec Remigiusz Przybytniowski
  • danych gromadzonych automatycznie przez systemy informatyczne w związku z wizytą użytkownika na stronie internetowej (wpisy w logach serwerowych1, adresy IP2, pliki cookies3, itp.).

W serwisie internetowym www.informacjechronione.pl  mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, flash, XML, PHP, DHTML, cookies.

Dobrowolnie podawane przez Państwa dane osobowe służą prawidłowej realizacji Państwa zgłoszenia i transakcji. Ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie odbywa się zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi w tym zakresie tj. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Jednocześnie informujemy, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infosec Remigiusz Przybytniowski z siedzibą w Ząbkach 05-091 , przy ul. Kolejowej 31G/3.  Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą  w oparciu o  Art. 6 pkt 1 a - e  wspomnianego wyżej  Rozporządzenia , w celu realizacji sprzedaży na podstawie wskazanej na stronie oferty oferty handlowej.

Dane również mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych – zgodnie z Polityką Cookies.

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko podmioty upoważnione   na podstawie przepisów prawa. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także profilowania ( Art. 21 RODO), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) przesłanie do Państwa jakiejkolwiek informacji zwrotnej od Infosec Remigiusz Przybytniowski w postaci odpowiedzi na zgłoszenie z internetu) drogą elektroniczną wymaga wyrażenia Państwa zgody na otrzymywanie informacji na podany adres poczty elektronicznej.

Dane pozyskane w związku z Państwa wizytą w serwisie internetowym www.informacjechronione.pl wykorzystywane są przez administratora serwisu w także w celach technicznych, statystycznych oraz optymalizacji serwisu.

Wszelkie informacje uzyskane bezpośrednio od Państwa lub związane z Państwa wizytą w serwisie www.informacjechronione.pl nie będą ujawniane ani udostępniane żadnym podmiotom trzecim.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że korzystanie z serwisu internetowego www.informacjechronione.pl oznacza Państwa akceptację powyższej polityki prywatności.

[1] Logi serwerowe zawierają zapis komunikacji pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem stron internetowych podczas wizyty użytkownika na stronach internetowych, m.in. adresy IP pozwalające ustalić, skąd inicjowane było połączenie z serwerem oraz elementy serwisu pobierane przez przeglądarkę internetową użytkownika.

[2] Numer komputera podłączonego do sieci, w tym internetu. Może być na stałe przypisany do komputera użytkownika lub być mu przydzielany dynamicznie przy każdym połączeniu. Może pozwalać na lokalizację komputera użytkownika łączącego się z serwisem.

[3] Technologia ułatwiająca m.in. wprowadzanie przez użytkownika danych do formularzy internetowych. W przypadku ewentualnych problemów w korzystaniu serwisu rekomendujemy włączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies ze strony www.informacjechronione.pl są wykorzystywane wyłącznie w obrębie tego serwisu i nie są udostępniane innym podmiotom.

W celu skontaktowania się z nami w sprawie modyfikacji, usunięcia danych osobowych. Prosimy o kontakt pod adresem biuro@informacjechronione.pl