Tworzymy, wdrażamy i nadzorujemy realizację Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych opartych na przepisach RODO dla Firm z wielu branż

Rejestracja

Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu uzytkowania serwisu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Infosec Remigiusz Przybytniowski z siedzibą w 05-091 Ząbki ul. Kolejowa 31G/3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zakupu oferowanych na stronie usług oraz obsługi wzajemnie zawartej umowy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne w celu prawidłowej realizacji zlecanej usługi. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności do ich sprostowania,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych w tym marketing bezpośredni usług własnych jak również nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

W celu realizacji przysługujących uprawnień, oraz innych spraw dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z adres email biuro@informacjechronione.pl