Tworzymy, wdrażamy i nadzorujemy realizację Polityk Bezpieczeństwa Danych Osobowych opartych na przepisach RODO dla Firm z wielu branż

dokumentacja

1100.00

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Instrukcja wdrożenia

 • Dokumentacja
 • Przykładowa lista informacji stanowiących tajemnicę  przedsiębiorstwa
 • Opcjonalnie szkolenie i wdrożenie tajemnicy przedsiębiorstwa - do uzgodnienia 

Na czym polega tajemnica przedsiębiorstwa?

Zachowanie poufności informacji jest wyjątkowo ważne w każdej firmie. Jednak znakomita większość przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z bezskuteczności dotychczas stosowanej ochrony, jeśli nie korzystają z obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Wśród przedsiębiorców króluje świadomość, iż pisemne zobowiązanie pracowników do zachowania w poufności wszystkich informacji przetwarzanych u pracodawcy w czasie pełnienia obowiązków służbowych, jak i po jego ustaniu chroni ich dobra informacyjne, skutecznie licząc na polskie ustawodawstwo w tym zakresie.

Czytaj więcej

Jednak jedynym aktem prawnym traktującym o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa jest Ustawa o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji z dnia 13 kwietnia 1993 r., która w Art. 11 bardzo zwięźle i jednoznacznie określa zasady ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto podaje warunki, jakie pracodawca musi spełnić, aby zabezpieczyć własne interesy w zakresie ochrony informacji stanowiących ważkie wartości handlowe i gospodarcze, których utrata może zagrozić jego pozycji na rynku.

Należy jednak nadmienić, iż jest to jedyny obowiązujący akt prawny, który umożliwia prawną ochronę własnych zasobów informacyjnych, jednak nie jest to obligatoryjne. Przedsiębiorca może skorzystać z wspomnianych wyżej zapisów prawnych, jednak decyzja, czy to zrobi, czy nie, leży po jego stronie.

Aby jednak zastosować się do zapisów i uwarunkowań wspomnianej wyżej ustawy, przedsiębiorca musi poczynić kroki administracyjne, spełniające jej wymogi i wdrożyć system ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli podjąć odpowiednie działania, aby utrzymać informacje w sekrecie. Do takich działań należy zaliczyć: jednoznacznie wskazanie i oznaczenie, które informacje podlegają ochronie, określić sposoby ich ochrony, sposoby dostępu i postepowania, sposoby przekazywania, zasady przechowywania, kopiowania i udostępniania, przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony informacji poufnych oraz odebranie odpowiednio zredagowanych oświadczeń wszystkich pracowników mających potencjalny do nich dostęp.

Spełnienie powyższych warunków sprawia, że tajemnica przedsiębiorstwa może zostać utworzona i w konsekwencji własność intelektualna przedsiębiorcy będzie chroniona z prawem dochodzenia przed sądem swoich praw na zasadach ogólnych.

O tym, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, decyduje wyłącznie sam przedsiębiorca, określony w KRS – czyli właściciel/współwłaściciel. Wykaz informacji może stanowić specyfikacja stała lub płynna, których zasady włączania lub wyłączania z systemu ochrony, a także czasookresy ochrony tych informacji określa opracowana przez niego instrukcja.

Przykładowymi dokumentami zawierającymi informacje chronione są :

 • – „know how” firmy, używane technologie,
 • - budżet firmy,
 • - umowy (np. od kwoty),
 • – prognozy sprzedażowe,
 • – plany i budżety kampanii marketingowych,
 • – plany biznesowe,
 • -
 • i wiele innych.

Wdrażanie tajemnicy przedsiębiorstwa

Aby uznać informację za chronioną przez prawo, należy stworzyć odpowiednią dokumentację, a następnie podjąć wszelkie kroki mające na celu utrzymanie tajnych danych. Do tego może posłużyć przygotowana przez nas oferta. Tajemnica przedsiębiorstwa jako usługa proponowana przez naszą firmę zawiera instrukcję wdrożenia wraz z pełną dokumentacją. Opcjonalnie możemy podjąć się implementacji tych rozwiązań w Państwa firmie, a także przeprowadzić szkolenia dla pracowników.

Dlaczego szkolenia są koniecznym i nieodzownym elementem systemu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa?

Świadomość pracowników jest jednym z podstawowych elementów systemu. Bez niej żaden, nawet najlepiej napisany system oraz zastosowane zabezpieczenia nie zdadzą egzaminu, a cała praca i zainwestowane środki finansowe nie przyniosą efektu. Dodatkowo uświadomienie pracownikom odpowiedzialności za niezgodne z procedurą postepowanie znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa przetwarzanych przez nich informacji.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące wdrażania stosowanych zabezpieczeń, a także organizacji systemu tajemnicy przedsiębiorstwa, serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Kup dokumentacja